Cena tovaru a platobné podmienky 

  1. Kúpna cena tovaru je uvedená v internetovom obchode predávajúceho a vzťahuje sa vždy na jeden kus daného tovaru. Cena je uvedená vrátane DPH.

  2. Kúpna cena objednaného tovaru sa vykonáva

    1. v hotovosti (na dobierku) pri prevzatí zásielky doručenej poštou alebo kuriérom,

    2. bezhotovostným prevodom (kartou) pri prevzatí zásielky doručenej kuriérom.

    3. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho

  3. Ku kúpnej cene objednaného tovaru bude účtovaný poplatok za prepravu tovaru uvedený v článku VI. bod 1. písm. a) alebo b) v závislosti od kupujúcim zvoleného spôsobu dopravy. PayPal